Projekt został zamknięty
zapraszamy na stronę otwartego dialogu do szczegółowych raportów (pomoc humanitarna)
Celem platformy maidan24.pl, prowadzonej przez Fundację Otwarty Dialog, jest przekazywanie na bieżąco informacji od wolonatriuszy i obserwatorów Fundacji przebywających na Ukranie.
RSS NEWS

Prace polowe w strefie ATO

Na wschodniej Ukrainie akcja antyterrorystyczna trwa od ponad oku. Na wielu wcześniej uprawianych ziemiach znajdują się teraz ukraińskie pozycje, a niektóre pola są zaminowane.

Proukraiński rajd samochodowy w obwodzie ługańskim

Na drogach wschodniej Ukrainy można teraz najczęściej zobaczyć pojazdy wojskowe albo lokalne samochody, przewożące miejscowych mieszkańców na nieduże odległości. Drogi wiodące na wschód w strefie ATO prowadzą "donikąd", to znaczy opierają się o granice okupowanych terytoriów. Ale od czasu do czasu ma miejsce coś takiego, jak niedawna akcja w obwodzie ługańskim.

Młodzi piłkarze w strefie ATO

Przez ostatnie dni dużo mówimy o wielkim sporcie. Ukraiński klub piłkarski z Dniepropietrowska pokazał wysoki poziom w finale walki o puchar Ligi Europy. Gdzie zaczynają swoją karierę ukraińscy piłkarze? Często - w małych miasteczkach pod okiem lokalnych trenerów. 

Andrij i Sasza - historia dwóch rannych weteranów ATO

Poznali się w szpitalu we Lwowie, gdzie przez ostatnie 9 miesięcy leżeli w jednym pokoju. W tym czasie Andrij uczył się żyć bez nogi i na nowo władać lewą ręką. Sasza także wielokrotnie był bliski amputacji jednej z nóg, ale lekarze zrobili wszystko, żeby ją uratować.

Syndrom ATO

Zespół stresu bojowego, nazywany na Ukrainie w kontekście toczącej się wojny syndromem ATO, to coraz częściej zauważany problem. Ogromna rzesza żołnierzy w strefie ATO to ochotnicy, którzy zupełnie nie byli przygotowani do tego, czym jest wojna

Nowe pokolenie – nowa symbolika. W przededniu Dnia Zwycięstwa

Kolejny symbol sowieckiej historii – Dzień Zwycięstwa 9 maja, jest powoli wypierany przez nową ukraińską historię i symbolikę. Ukraina ma nowych bohaterów, z którymi chce się identyfikować.

Zwyczajny bohater

To historia Mychajła – niezwykłego człowieka, obywatela Ukrainy, który za uczestnictwo w EuroMajdanie zapłacił bardzo wysoką cenę. Pomimo wielu operacji jego życie wciąż jest zagrożone.

Represje:

  • 0
    zabici
  • 0
    aresztowani
  • 0
    osoby zaginione
»
Pełna lista

Legal Disclaimer

Legal Disclaimer

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Fundacji Otwarty Dialog są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Fundacji Otwarty Dialog. Żadna część serwisu nie może być kopiowana w całości lub części w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Otwarty Dialog.


Fundacja Otwarty Dialog na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Fundacja Otwarty Dialog zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Fundacja Otwarty Dialog nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.


Treści prezentowane na niniejszej stronie przedstawione są jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią treści wolnej od błędów. Fundacja Otwarty Dialog nie składa żadnych oświadczeń oraz nie udziela żadnych gwarancji  jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do niniejszej strony internetowej bądź jej zawartości, takich oświadczeń bądź gwarancji  wyraźnie się zrzekając. Fundacja Otwarty Dialog nie gwarantuje, że funkcje zawarte w materiałach będą nieprzerwane i wolne od błędów,  jakiekolwiek usterki zostaną naprawione, lub że niniejsza strona bądź serwer , które je udostępniają, będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.


Ponadto, Fundacja Otwarty Dialog nie oświadcza i nie gwarantuje, że zawartość niniejszej strony jest dokładna, kompletna czy aktualna dla jakiegokolwiek konkretnego bądź szczególnego celu bądź zastosowania. Niniejsza strona nie jest zamierzona dla świadczenia porad, jak też nikt nie powinien uważać jej za stronę świadczącą porady prawne, księgowe, podatkowe czy jakiekolwiek inne. Takie porady powinny być świadczone wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych faktów i okoliczności właściwych dla każdej sytuacji. Fundacja Otwarty Dialog zachęca do kontaktu z odpowiednim profesjonalistą bądź doradcą w celu oceny konkretnych potrzeb i okoliczności i dla odpowiedniego świadczenia takich porad. Ponadto, Fundacja Otwarty Dialog nie popiera bądź nie zaleca korzystania ze środków bądź metod zawartych bądź prezentowanych na niniejszej stronie dla jakiegokolwiek konkretnego bądź szczególnego celu.


Ponadto, wszelkie odesłania do informacji niezwiązanych z Fundacją Otwarty Dialog bądź odniesienia do organizacji z nią niezrzeszonych dostępne są jako wyraz uprzejmości i udogodnień przeglądarek internetowych.  Takie odesłania bądź odniesienia nie mają na celu, ani nie stanowią, poparcia Fundacji Otwarty Dialog dla takich materiałów bądź organizacji, do których się odnoszą. Treści i poglądy na temat takich odesłań i organizacji są wyłącznie własne i nie muszą odzwierciedlać poglądów Fundacji Otwarty Dialog, czy jego urzędników, dyrektorów bądź współpracowników.


Podobnie, strona prowadzona przez Fundację Otwarty Dialog może prezentować gościnnie felietony bądź inne artykuły  autorów. Takie felietony bądź artykuły są prezentowane jako wyraz uprzejmości i nie mają na celu ani nie stanowią poparcia Fundacji Otwarty Dialog dla tych autorów bądź ich materiałów. Oświadczenia i opinie wyrażone w takich felietonach bądź artykułach należących do tych autorów nie muszą koniecznie odzwierciedlać  opinii bądź przekonań Fundacji Otwarty Dialog, czy jego urzędników, dyrektorów bądź współpracowników.


W żadnym wypadku Fundacja Otwarty Dialog bądź jakikolwiek z jego urzędników, dyrektorów bądź współpracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – zarówno bezpośrednie, pośrednie, specjalne, ogólne, wynikowe, za domniemaną utratę zysków, czy jakąkolwiek inną , która może wynikać z jakiegokolwiek wykorzystania bądź innego polegania na prezentowanych materiałach.